Filipino: Wika ng Pagkakaisa 2014

Isang napakagandang araw sa inyong lahat! Sa ating butihing mga magulang na patuloy na sumusuporta sa ating mga masisipag na mag-aaral, maraming salamat sa inyong pagdalo. Ngayong araw ay ipinagdiriwang natin ang kahalagahan ng ating Wika. Ngunit, ano nga ba ang wika? Bakit natin ito dapat pahalagahan? Bago pa man tayo nagkaroon ng wikang Filipino,... Continue Reading →

Advertisements

We’re Running Out of Time

i know you're missing me and im missing you too we seem to have lost time or at least that's my line being so busy i know we both are but i see you still find time and im grateful to say the least but what i really like to do is catch up with... Continue Reading →

False

Questions worth answering never really seeing never really hearing never really knowing mouths remain shut as the vial empties itself answers left unspoken twisted tongues like knives sharp words. hurting silence speaks for itself

Up ↑